Expand

Zdr_v_čk_! Toto je mapa pekných miest a vecí v Bratislave!

Back

Makabejský topoľ

V Peržalke pri mieste, kde sa križuje Einsteinova a zjazd zo Starého mosta

Počas pracovného týždňa aj viackrát denne obchádzam po estakáde ponad Einsteinovu starý topoľ na rohu odbočky z ulice Pri Starom háji. Hoci ho periférne vnímam už roky, až teraz mi zrejme odhalil svoje tajomstvo. V roku 1912 vzniklo v Bratislave židovské športové družstvo Makkabea, ktoré sa preslávilo najmä v období medzivojnového Československa mnohými úspechmi vo futbale, ťažkej atletike aj v iných disciplínach pod názvom ŠK Makkabea Bratislava/Pressburg. Makabejské kluby, ktoré v tom čase vznikali po celom svete, odvádzali svoj názov od starozákonných Makabejcov a ich hrdinského povstania, ktoré oslobodilo Židov spod gréckej nadvlády, čo si dodnes pripomínajú sviatkom Chanuka. Bratislavská Makkabea dala napríklad svetu, prostredníctvom svojho zverenca Imricha Lichtenfelda, bojový šport Krav Maga. Ich štadión a športové stredisko sídlilo od dvadsiatych rokov v Starom Háji, kde bolo do druhej svetovej vojny centrum bratislavského športu. Protižidovskými zákonmi Slovenského štátu bola na jeseň roku 1940 Makkabea zrušená a veľká časť športovcov bola deportovaná zo Slovenska s zavraždená v koncentračných táboroch. Štadión navrhnutý architektom Fridrichom Weinwurmom už medzičasom využíval na tréningy v okupovanej Petržalke nacistický Hitlerjugend. Po vojne už nemal športový klub Makkabea kto obnoviť a štadión pripadol štátu, ktorý ho neskôr dal novovzniknutému ŠK Československých spojov. Dynamo Spoje tu sídlilo do roku 1977, kedy bol klub presťahovaný na nový štadión do Biskupíc a posledná pamiatka svetoznámeho židovského klubu z Bratislavy tak zanikla. Teda nie úplne posledná. Zostal tu totiž nárožný topoľ od ulice Pri Seči z aleje, ktorá obopínala štadión a zvyšok hracej plochy, dnes ako lúčka medzi Einsteinovou a železnicou. Nezaslúžilo by si toto miesto nejaký pamätník? (Ivor)

Máš k tomu čo dodať? Ťuk!